Mathmatch
Image default
Banen en opleidingen

Interim CFO als trendy beroep

Waarom interim CFO’s meer gevraagd zijn dan ooit tevoren. De sector van het interim-management groeit inderdaad al jaren zeer snel. Interim-management is nu niet alleen maatschappelijk aanvaard, de markt is zelfs omgeslagen: er zijn meer vacatures voor interim-bazen dan er geschikte managers zijn. De goeden kunnen kiezen waar ze werken.

Welke taken neemt een interim CFO op zich binnen het bedrijfsleven?

Er zijn veel verzoeken voor interim CFO’s bij oerationele projecten, bijvoorbeeld op het gebied van controlling en financiële boekhouding. Sinds enkele maanden is er een zeer sterke trend in CFO-posities merkbaar: Hier doen steeds meer bedrijven een beroep op interim-managers.

Wat is de reden voor de toenemende vraag naar CFO-interimfuncties?

Bedrijven vinden het steeds moeilijker om meteen een geschikte CFO voor een vaste aanstelling te vinden, omdat de taken steeds zwaarder worden. Digitalisering en voortdurend nieuwe complianceregelgeving vereisen een schat aan kennis en vaardigheden van CFO’s. Daarnaast zijn sterke leiderschapskwaliteiten vereist. Het vinden van iemand die aan alle professionele criteria voldoet – en de juiste persoonlijkheid meebrengt – kan bedrijven tussen de 6 en 9 maanden kosten. Deze strategisch belangrijke positie in de onderneming kan niet zo lang oningevuld blijven. Daarom overbruggen veel bedrijven deze posities met interim-managers.

Zijn het vooral grote ondernemingen die gebruik maken van interim managers op financieel gebied?

De bedrijven variëren in grootte. Allerlei ondernemingen maken van deze mogelijkheid gebruik. Er is een verschil in de eisen die aan de interim CFO worden gesteld. Een en ander sterk afhankelijk van de grootte en de bedrijfsstructuur. In kleinere ondernemingen nemen financiële managers vaak ook operationele taken op zich. Daar doet de baas nog steeds de boekingen zelf, bij wijze van spreken. In middelgrote ondernemingen geeft de interim CFO leiding aan kleine tot middelgrote teams. Op bedrijfsniveau is het opnieuw een zeer strategische positie die gewoonlijk nauw samenwerkt met het bestuursniveau.

Is er een bepaald persoonlijkheidstype dat bijzonder geschikt is?

Je kunt niet generaliseren. Doorslaggevend is dat de uitvoerende macht bij de taak past. Alleen door middel van een zorgvuldig selectieproces kan dit gegarandeerd worden. Soms is er binnen een bedrijf een harde herstructureringsmanager nodig die zijn stem laat horen. Soms is er een empathische CFO nodig die de werknemers oppakt omdat ze al hun derde baas in zes maanden hebben gehad. Maar het werkt niet zonder leiderschapskwaliteiten.

Waar is de vraag naar interim CFO’s het grootst?

De vraag is sterker in grootstedelijke gebieden. Maar is ook vraag naar interim managers in landelijke gebieden. Bedrijven daar hebben het vaak moeilijker om werknemers te vinden omdat zij liever naar grote steden verhuizen. Maar het mooie is: als interim-manager hoef je niet te beslissen of je liever in de stad of op het platteland werkt. Je kunt van project tot project opnieuw beslissen.

Heeft het zin om je als interim-manager alleen te specialiseren in CFO-functies?

Het is aan te raden om ook andere projecten aan te nemen. Anders kan het snel gebeuren dat de interim-manager zich te snel specialiseert en geen andere opdrachten meer krijgt. Interim-deskundigen moeten tussendoor projecten op het operatieve gebied op zich nemen. Op die manier hebben interim-managers ook professioneel voordeel: zij krijgen te zien hoe het er aan de basis aan toe gaat en houden hun kennis op peil. En het is het beste om als interim manager over sectoren en onderwerpen heen te werken. Dat is hoe je groeit en je marktwaarde verhoogt.