Mathmatch
Image default
Dienstverlening

4 redenen om een verzuimprotocol op te stellen

Als een medewerker ziek wordt, heb je als werkgever een aantal verplichtingen. Deze verplichtingen beginnen eigenlijk niet pas op het moment van ziekmelding. Want ook het voorkomen van ziekteverzuim is onderdeel van het geheel waar je als werkgever verantwoordelijk voor bent. Het verzuimprotocol helpt je om dat in goede banen te leiden.

Waarom moet je een verzuimprotocol opstellen?

Een zieke werknemer komt natuurlijk altijd ongelegen. De werkzaamheden worden onderbroken of het loopt in ieder geval vertraging op als je voor korte of langere tijd een arbeidskracht moet missen. Ook de werknemer zelf is er bij gebaat om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Met een verzuimprotocol houd je een goed overzicht op de hele procedure rond de ziekmelding. Hieronder 4 redenen om zo’n protocol op te stellen.

Duidelijkheid voor de werknemer

Niet alleen werkgevers hebben er belang bij dat er een duidelijk verzuimprotocol is. Ook voor je werknemers is het noodzakelijk dat zij weten wat de procedures zijn op het moment dat zij zich ziek willen melden. Het begint dus al met het informeren van de werknemers wat er verwacht wordt bij ziekmelding. Op welke manier kan men zich ziek melden, op welk moment van de dag en bij welke persoon of afdeling. Als deze zaken duidelijk zijn, kan de werknemer ook gemakkelijker aan de regels voldoen.

Een volledige documentatie van het verzuimproces

Vanaf het moment dat de ziekmelding plaatsvindt, begint de teller te lopen. De Wet verbetering poortwachter bepaalt namelijk dat je als werkgever de verplichting hebt om bij ziekte loon door te betalen. En dus moet je zorgen dat je alle procedures die hierbij horen, nauwkeurig volgt. Zo moet je op het juiste moment de juiste stappen ondernemen om de werknemer te helpen bij een spoedig herstel. Maar het is ook belangrijk dat je daarbij de privacy van de werknemer niet schaadt. In het verzuimprotocol zijn alle stappen opgenomen die onderdeel zijn van dit verzuimproces. De werknemers weten daardoor precies wat er verwacht wordt, maar ook wat ze van jou als werkgever kunnen verwachten.

Juridische zekerheid

Een ziekmelding kun je niet plannen. Een werknemer kan tijdens een vakantie ziek worden of er kunnen situaties zijn waarbij je twijfelt aan de ernst van de ziekmelding. Om ervoor te zorgen dat je juridisch sterk staat, is het belangrijk dat je alle stappen die genomen worden, goed documenteert. Je laat hierbij zien dat je als werkgever je verplichtingen nakomt zoals bijvoorbeeld het inschakelen van een Arboarts. Door een volledig en sluitend dossier op te bouwen, kun je voorkomen dat je langer loon door moet betalen dan de twee jaar die volgens de wet van toepassing is.

Regels bij het niet nakomen van afspraken

Niet alleen de werkgever heeft verplichtingen. Ook de zieke werknemer moet zich aan bepaalde regels houden om het ziekteverzuim zo kort mogelijk te houden. Daarom is het goed om bepaalde situaties in het verzuimprotocol te benoemen en vast te leggen wat er van de werknemer wordt verwacht. Zo leg je In het verzuimprotocol bijvoorbeeld ook vast wat de werknemer moet doen als hij tijdens zijn ziekteverzuim op vakantie wil. En wat de gevolgen zijn als de werknemer zich niet aan afspraken houdt. Bovendien blijkt uit het verzuimprotocol hoe de procedure is bij (gedeeltelijke) werkhervatting.