asbest inventarisatie

Mathmatch

De noodzaak van asbest inventarisatie

Voordat een bedrijf werkelijk aan de slag gaat met de werkzaamheden vindt er eerst een asbest inventarisatie plaats. Wanneer u woont of werkt in een gebouw waar er mogelijk sprake is van de aanwezigheid van asbest, dan is het verstandig hier een deskundige voor in te schakelen. I4Solutions is zo’n bedrijf wat zich inzet voor allerlei omstandigheden die onder meer te maken hebben met de veiligheid van een omgeving. Het maakt niet uit om wat voor plek het gaat, wij zijn in te zetten om onderzoek te doen. Dit voeren wij uit volgens de bijbehorende wetten, regels en normen. Bij ons kan u naast asbest inventarisatie terecht voor de volgende kennisgebieden:

 • Milieu & MVO
 • Arbo & Veiligheid
 • Kwaliteitssystemen & Projectmanagement
 • Onderzoek & Advies

De werkzaamheden asbest inventarisatie valt onder Onderzoek & Advies. Bij de aanvraag omtrent asbestomstandigheden is een grondig onderzoek belangrijk om uit te voeren. Hiermee wordt bepaald wat de volgende stappen zijn voor het gebouw. Dit zal altijd in overleg plaatsvinden met u of een andere beheerder of verantwoordelijke rondom de asbest inventarisatie van het gebouw. Dergelijk onderzoek kan ook gedaan worden uit voorzorg. Mocht u ergens gaan wonen in een huis dat al een aantal decennia oud is, dan kan dit een uitkomst zijn. Maar het is ook aan te raden als u een pand gaat verbouwen. In Nederland staan veel mooie gebouwen die in de 21e eeuw zijn gebouwd, maar waar mogelijk asbest in verscholen zit. Veel van deze panden worden gerenoveerd om er nieuwe bedrijven te kunnen vestigen of om er appartementen te maken. In beide gevallen is het zelfs verplicht om een gedegen onderzoek te laten plaatsvinden naar de veiligheid van het gebouw. Hiervoor kunt u I4Solutions inschakelen. Met behulp van de website i4solutions.nl komt u meer te weten over de kennis, specialisatie en de ervaring van ons bedrijf op het gebied van veiligheid, milieu, kwaliteitssystemen en Arbo.

Wat gebeurt er bij asbest inventarisatie?   

Mocht u een asbest inventarisatie willen laten uitvoeren door ons, dan gebeurt dat conform de normen van de SC 540. Deze is dan gericht op het project zelf, zoals het bouwen van huizen, appartementen, renovatie of het opknappen. Het kan ook zijn dat u een onderzoek uit voorzorg wilt. Misschien heeft u geen verbouwing in gedachte, maar wilt u er zeker van zijn dat uw pand veilig is voor de bezoekers of bewoners. In beide gevallen is I4Solutions geschikt om uit te zoeken of asbest aanwezig is. Niet alleen voeren wij dit onderzoek uit, maar wij denken ook met u mee wat betreft de daaropvolgende stappen. Na het onderzoek laten wij u zeker niet aan uw lot over. Ook bij het bepalen van het verdere proces heeft u een deskundige op het gebied van asbest inventarisatie nodig. Het gaat namelijk niet alleen om het signaleren ervan, maar ook om de volgende punten:

 • welk soort asbest is gevonden
 • op welke plaats het ligt
 • wat de conditie van het materiaal is waarin het is gevonden
 • het bepalen van de risicoklasse
 • de potentiële risico’s voor bezoekers of bewoners van het gebouw

Na het uitvoeren van de asbest inventarisatie vervolgen wij met de volgende stappen:

 • het bieden van passende oplossingen voor de bevindingen
 • het maken van een vervolgstrategie
 • het uitvoeren van de risicobeoordeling

Alles werkzaamheden en beoordelingen vinden op kwalitatieve, degelijke en betrouwbare wijze plaats. Onze werkwijze is gebaseerd op 17 jaar ervaring op het gebied van onderzoek en advies en kwalitatieve veiligheidsnormen. Met name met dit soort opdrachten is het belangrijk dat niets vergeten wordt of over het hoofd gezien wordt. I4Solutions geeft u een totaalplaatje van het complete product voor de asbest inventarisatie: de voorbereiding, de uitvoering van het onderzoek, verslaggeving en het uiteindelijke advies.

Veilig blijft vertrouwd

Uiteraard streven wij ernaar de gevolgen van de asbest inventarisatie zo minimaal te houden. Al is dit uiteraard niet altijd in onze hand. Wel streven wij ernaar om de beste oplossingen te bieden die passen bij het gebouw, uw plannen, de onderneming en de betrokkenen. Maar het gaat wel om het waarborgen van de veiligheid wanneer u een asbest inventarisatie aanvraagt en dat zal bij ons ook op nummer een staan. Bij de uitvoering van ons onderzoek houden wij rekening met wetten, regels en de normen omtrent de aanwezigheid van asbest en de veiligheidseisen van gebouwen. Zodra dit voor ons duidelijk is, dan lichten wij u in over de bevindingen en de gevolgen die deze kunnen hebben voor de betrokkenen. Zo zorgen wij ervoor dat bij u ook het beeld helder is van het pand of huis dat u heeft aangeschaft of in werkt of leeft. Uiteindelijk komen wij tot een maatregelenpakket wat in het belang is voor het voorbestaan van het pand. In dit geval kan u ervan uitgaan dat deze maatregelen voor lange duur van nut gaan zijn. Dit betekent niet dat na het uitvoeren van die plannen u er helemaal vanaf bent. Vaak zitten in het uiteindelijke advies een beheersplan incidenten zit verwerkt. Dit houdt in dat uw pand met enige regelmaat wordt getoetst aan de veiligheid van de omstandigheden en condities. De asbest inventarisatie kan onderdeel van dit plan zijn. Indien dit het geval is, dan zal dat uiteraard met u gecommuniceerd worden, persoonlijk en aan de hand van een rapportage. Lees meer informatie op i4soltutions.nl over onze werkwijze rondom asbest inventarisatie. Ook voor enkel advies of een second opinion kan u bij ons terecht. Voor alles wat bijdraagt aan de veiligheid kan u contact opnemen met I4Solutions.

Voor meer info : klikt u hier