Mathmatch
Image default
Dienstverlening

Het belang van duurzaamheid in de bouw begrijpen

De toepassing van goede praktijken om duurzaamheid in de civiele bouw te waarborgen is van fundamenteel belang. Dit is immers een van de segmenten van de economie die het meeste afval produceren en bovendien in veel gevallen schade aan het milieu veroorzaken door de methoden die worden gebruikt voor de winning van grondstoffen, zoals hout.

Om de negatieve effecten tot een minimum te beperken is het belangrijk om duurzaam bouwen technieken toe te passen, eco-efficiënte materialen te gebruiken, prioriteit te geven aan het gebruik van hernieuwbare energie en een adequaat afvalbeheer te voeren.

Dergelijke praktijken dragen niet alleen bij aan het verminderen van de agressie voor het milieu, maar bevorderen ook de economie van uw bedrijf en de verbetering van het imago van uw bedrijf ten opzichte van uw klanten.

Wilt u weten hoe u de concepten van duurzaam bouwen kunt toepassen? Ga dan verder met lezen!

 

Wat zijn de voordelen van investeren in duurzaam bouwen?

 

Meer comfort en verbetering

Duurzame gebouwen bieden meer comfort aan hun gebruikers of bewoners en zijn esthetisch aantrekkelijk. Moderne bouwmethoden zorgen voor een betere thermische balans door isolatie van de wanden, waardoor er minder behoefte is aan airconditioning of ruimte verwarmingssystemen.

 

De akoestische isolatie en de prioritering van natuurlijke verlichting, afgestemd op systemen voor het opvangen van zonne-energie en regenwater voor hergebruik, verhogen ook het comfort van de gebruikers en verminderen de toekomstige kosten, wat bijdraagt aan de waardering van het onroerend goed.

 

Afvalbeheer

Een praktijk die steeds belangrijker wordt binnen duurzaam bouwen is intelligent afvalbeheer. Op de bouwplaats dienen ruimten te worden gereserveerd voor het scheiden van afval, om de impact te verminderen en de werkruimte te organiseren.

Bovendien maakt deze scheiding het mogelijk om sommige materialen opnieuw te gebruiken. Wanneer het niet mogelijk is om te hergebruiken, vergeet dan niet dat een verantwoorde verwijdering van afval van fundamenteel belang is.

Intelligente en geplande werken gebaseerd op pijlers van respect voor het milieu en de gemeenschap bevorderen de economie, waarderen het onroerend goed, genereren minder afval en zorgen voor het beste bedrijfsimago voor het bouwbedrijf.