Mathmatch
Image default
Dienstverlening

Wat is een derdengeldenrekening advocaat?

Een derdengeldenrekening advocaat is een rekening waar het geld opstaat, maar dat niet van de advocaat is. Geld dat van iemand anders is, wordt ook wel derdengeld genoemd. Op deze bankrekening staat het geld dat derden aan de advocaat hebben betaald voor zijn of haar werkzaamheden.

Waarom een derdengeldenrekening advocaat?

Een advocaat is in de meeste gevallen op grond van de wet verplicht om in ieder geval één derdengeldenrekening te hebben. Deze rekening dient in beheer te zijn van een onafhankelijke stichting: Stichting Derdengeld. Het is niet alleen verplicht voor advocaten om dit te hebben, maar ook notarissen en deurwaarders.

Waarvoor wordt de rekening gebruikt?

In de wet staat vastgelegd dat een derdengeldenrekening enkel gebruikt mag worden voor geldverkeerd. Bij dit geldverkeer moet de advocaat direct betrokken zijn. Denk hierbij aan de overdracht van een woning bijvoorbeeld. De koper van de woning stort het geld op deze rekening. Het geld wordt vervolgens in beheer gehouden voor de koper. Als de overdracht succesvol heeft plaatsgevonden, houdt de advocaat het geld in beheer voor de verkoper.

Stichting derdengelden

Volgens de wet zijn veel advocaten verplicht een overeenkomst te hebben met stichting derdengelden. Het mag een eigen stichting zijn, maar dit is niet verplicht. Het is mogelijk om met meerdere advocaten onder één stichting te bundelen. Wel moet de overeenkomst tussen de advocaat en de stichting voldoen aan het verplichte model dat ontworpen is door de Orde van Advocaten. Het bestuur van de stichting mag alleen bestaan uit advocaten, accountants of vrije beroepsoefenaars waarmee een advocaat een samenwerking mee mag aangaan. Als er zaken worden gedaan, moet de stichting door minimaal twee personen vertegenwoordig worden, waarvan één een advocaat is. Tevens mogen er allen ontvangsten op de rekening gestort worden die gerelateerd zijn aan de desbetreffende zaak van de advocaat.

https://bundelpay.nl/derdengeldenrekening-advocaat/