Mathmatch
Image default
Gezondheid

De gevolgen van Epilepsie

Het Nationaal Epilepsie Fonds (NEF) zet zich al meer dan 100 jaar in voor de epilepsie bestrijding en een goede behandeling en begeleiding van mensen met epilepsie. Het NEF zet zich in voor de epilepsie bestrijding door het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, het geven van voorlichting, het verstrekken van hulpverlening en het organiseren van aangepaste vakantiereizen.

Het NEF heeft jaarlijks veel geld nodig om deze onderzoeken naar epilepsie uit te kunnen voeren.

De overheid geeft hier voor geen subsidie. Het geld moet daarom zelf bijeen gebracht worden met de landelijke collecte en door donateurs.

De continuïteit van de organisatie is afhankelijk van uw bijdrage als donateur of collectant.

Voor meer info : klikt u hier