Mathmatch
Image default
Zakelijk

Cursus OR voor u en uw bedrijf

Een cursus OR voor u

Een ondernemingsraad wordt vaak afgekort met OR. Deze afkorting maakt het gemakkelijk om naar het begrip te refereren. Het kan in zo een geval gaan om een van de volgende instanties:

  • Orgaan voor inspraak
  • Orgaan voor medezeggenschap

Deze onderdelen van een bedrijf zijn onderhevig aan een speciale wet voor ondernemingsraden, ofwel OR. Het gaat dan om de Wet of de ondernemingsraden, waar bijvoorbeeld in staat wat een OR moet doen. Een cursus OR helpt om bekend te raken met de rechten en plichten van een ondernemingsraad. De cursus OR geeft echter ook inzicht in de potentie van een OR.

Wat leert men er?

Een ‘cursus OR’ is specifiek ontworpen om de basis elementen van een OR toe te lichten. Het is echter ook mogelijk om een geavanceerdere cursus OR te volgen. Dit houdt in dat niet enkel de basis besproken wordt, maar ook verdergaande interacties en interventies. Maar even terug naar de basis. Een OR is een orgaan binnen een bedrijf. Het gaat daarin voornamelijk om het discours tussen de werknemers en de werkgever. Zo worden vaak het ondernemingsbeleid en belangen van het personeel besproken.

Wet op de ondernemingsraden

In de bovengenoemde wet staan de rechten en plichten centraal. Zo moet het orgaan bijvoorbeeld een goede afspiegeling zijn van het personeel en moet er op een civiele manier met elkaar worden omgegaan. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om agressieve vormen van discussie en protest te ondernemen. Verdere rechten zijn het overlegrecht, adviesrecht, instemmingsrecht en het initiatiefrecht. Deze geven de werknemers de mogelijkheid om ook daadwerkelijk gehoord te worden. Zodoende zijn tegelijkertijd hun rechten beschermd. Het initiatiefrecht houdt bijvoorbeeld in dat de ondernemen zaken mag aansnijden die betrekking hebben over de onderneming. Zo wordt dus alles in het ideale geval samen bespreekbaar gemaakt.

Wat leert men in een cursus OR?

Een belangrijk onderdeel van een cursus OR is de Wet op de ondernemingsraden. Hierin zijn bijvoorbeeld details uitgewerkt met betrekking tot de rechten en plichten van de werknemer en werkgever. Een cursus OR geeft een duidelijk inzicht in zulke rechten en plichten. Verder worden er daadwerkelijk rollenspellen gehouden om deze te oefenen. Hier onder vindt men een overzicht van de verschillende rechten die volgens de wet worden toegekend en die in de cursus OR worden behandeld:

  • Overlegrecht
  • Instemmingsrecht
  • Adviesrecht
  • Initiatiefrecht

Wettelijke rechten

Het overlegrecht is de eerste op de lijst. Dit houdt in dat er met de werkgever overlegd mag worden over bepaalde onderwerpen die het bedrijf aangaan. De werkgever heeft dan ook geen keuze om in dit overleg mee te gaan. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de OR (zoals ook aan bod komt in de cursus OR) bespreekt hoe het er aan toe gaat op de werkvloer. Verder wordt de medezeggenschapsraad ook bij het proces van belangrijke beslissingen betrokken, zodat er eventueel een mogelijkheid is tot inspraak.

Andere drie rechten bij de OR

Het adviesrecht verschilt enigszins van bovenstaande. Dit houdt in dat als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden, dat er dan contact moet zijn tussen de raad en de werkgever. Zo wordt een bepaalde mate van inspraak gegarandeerd. Het kan natuurlijk zo zijn dat de baas niet mee gaat in het advies dat hij of zij krijgt, maar dan moet er een schriftelijke verklaring komen over de “waarom” vraag. Ten slotte is er het initiatiefrecht. Dit houdt in dat de raad adviezen en ideeën mag aandragen richting de werkgever. Zo is er een bepaalde betrokkenheid bij het bedrijf, of deze nou groot of klein is. Dit geeft een overzicht van te leren kwaliteiten en wetten.

De voordelen van een cursus OR

Bij een cursus OR leert men belangrijke kennis over de verschillende aspecten van een ondernemingsraad. Zo leert men bijvoorbeeld over de gerelateerde wetten en rechten. Bij een cursus OR zit verder een praktijkgedeelte. Zo wordt verzekerd dat er ook daadwerkelijk transfer plaatsvindt naar de ‘echte’ wereld vanuit het klaslokaal. Eventuele follow-up door middel van een cursus OR zorgt ervoor dat deze vaardigheden ook relevant blijven. Een aantal aspecten van de cursus OR zijn:

–          Rollenspellen

–          Theorie over wetten

–          Theorie over rechten

–          En zo voorts…

Speciale aandacht voor het ontslagrecht

Tijdens de lessen zal er speciale aandacht zijn voor ontslagbescherming. Dit houdt in welke wetten en regels er rondom de verschillende ontslagen zijn opgebouwd. De leden van de raad hebben bijvoorbeeld ontslagbescherming tijdens hun bezigheden voor de raad. Ook na het deelnemen aan de ondernemingsraad is er nog sprake van een bepaalde mate van ontslagbescherming. Dit houdt in dat de arbeidsovereenkomst niet opgezegd mag worden door de werkgever, wat er eigenlijk voor zorgt dat ook moeilijke thema’s aangesneden kunnen worden.

Verdere gevolgen van de regelgeving

Een kantonrechter is nodig als de werkgever toch een toekomstig lid van de OR wil ontslaan. Hetzelfde geldt voor iemand die in de raad zit of iemand die net uit het orgaan komt. Dit zijn thema’s die gedurende de lessen aan bod komen. Hoe kan men hier mee omgaan? Hoe voorkomt men rare situaties? En natuurlijk leert mijn ook over uitzonderingen, zoals tijdens de proeftijd of als er sprake is van bepaalde dringende redenen. Al in al biedt de cursus echter een goede algemene introductie die er voor zorgt dat iemand in staat is om zinnig over thema’s met betrekking tot raden en organen te spreken, presenteren en redeneren. Een goede basis voor de werkgever of werknemer.

Voor meer info : klikt u hier