Mathmatch
Image default
Aanbiedingen

Europa wil nog niet aan de zelfrijdende auto

Europa wil nog niet aan de zelfrijdende auto

Een van de grootste gebieden waar de autobranche momenteel in investeert, is het autonoom rijden. Volgens de experts heeft dit gebied een grote toekomst voor zich, niet alleen omdat het de mobiliteit ten gunste komt, maar ook om de voordelen voor het milieu en de gezondheid. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat Europa nog lang niet klaar is voor de autonome auto. Liever stapt men zelf achter het stuur en dan het liefste met de goedkoopste autoverzekering van Nederland 

Autonoom rijden

Was het enige tijd geleden nog sciencefiction, autonome auto’s zijn inmiddels de realiteit. Hoogwaardige techniek geven de auto beschikking over het vermogen veilig aan het verkeer deel te nemen. Hoewel nog niet optimaal, enkele pilots tonen aan dat de toekomst zeker autonoom rijden zal zijn. De media belicht het autonome rijden als ‘één oplossing’ echter de praktijk laat zien dat er verschillende niveaus zijn binnen het autonoom rijden. De autonomie is onder te verdelen in vijf niveaus. Bij niveau vijf is de auto volledig autonoom en is er geen bestuurder nodig. Niveau vier behelst een auto welke vrijwel volledig autonoom is, maar onder andere bij slechte weersomstandigheden is een bestuurder nog nodig om veilig deel te nemen aan het verkeer. Niveau drie zijn auto’s welke op gemakkelijke stukken weg zelf kunnen rijden, te denken valt dan aan snelwegen en provinciale wegen. Niveau twee behelst auto’s welke zelf remmen en optrekken en eventueel voorzien zijn van baanbegeleiding. Niveau één is de inmiddels meest voorkomende auto met een ABS antiblokkeersysteem, cruise control en dergelijke hulpsystemen. Niveau nul is dan een auto zonder enig hulpmiddel welke volledig bestuurd dient te worden door de bestuurder.

Het onderzoek

Uit het onderzoek uitgevoerd door Oponeo komt naar voren dat Europa nog lang niet klaar is voor de autonome auto. Oponeo richtte zich in het onderzoek op wat de gebruiker dacht over de auto en niet zozeer op de haalbaarheid van een autonome auto op technisch vlak en met betrekking tot de infrastructuur. Hierover zijn nog teveel onzekerheden zo ook over hoe een autonome auto verzekerd dient te worden. Autonome auto’s tot niveau drie zijn al op de markt verkrijgbaar, deze kunnen met de normale autoverzekering verzekerd worden. Voor een passende autoverzekering voor jouw auto is het verstandig je autoverzekering vergelijken. Zodat je nu en ook in de toekomst goed verzekerd de weg op kan. Op het moment dat er volledig autonome auto’s deel gaan nemen aan het verkeer krijgen deze echter waarschijnlijk een speciale verzekering. Uit het onderzoek blijkt:

  • De autonome auto is een bedreiging volgens 57% van de ondervraagde

  • 47% van de ondervraagde geeft aan angstig te zijn om over te steken zodra autonome auto’s deelnemen aan het verkeer

  • 87% van de vrouwen en 80% van de mannen gaf aan niet in een autonome auto te willen rijden

  • 48% gaf aan niet in een auto te stappen met een autonomie hoger dan niveau één

 

Niet geheel onbegrijpelijk gaf was de weerstand onder ouderen het kleinste, ze zouden met behulp van een autonome auto immers langer kunnen deelnemen aan het verkeer. De grootste angst bleek in het morele aspect te zitten. Wat als: “Een autonome auto in een ongeluk verzeild raakt waarin de auto de keus moet maken het redden een berijder of omstander. Een niet geheel onbegrijpelijke angst gezien tot dus ver de technologie nog niet zo ver is dat de autonome auto in zo een situatie een besluit kan nemen. Meer dan de helft van de ondervraagde is van mening dat een autonome auto nooit moraliteit zal kunnen aan leren. Linkbuilding StartMarketing