Mathmatch
Image default
Particuliere dienstverlening

Spreek je uit! Het liefst tegen een mediator Veenendaal!

Over conflicten moet gepraat worden, wellicht zelfs met een mediator Veenendaal. Dat is vaak hoogst noodzakelijk, omdat de twistende partijen vaak niet tot elkaar kunnen komen zonder hulp. Bemiddelaars als mediators kunnen een dergelijke hulp zijn en mogelijk zelfs het conflict oplossen. Maar hoe?

Geschillen oplossen is hét beroep van een mediator Veenendaal

Een mediator Veenendaal kan worden ingeschakeld om te helpen bemiddelen – of het nu gaat om commerciële contracten, huwelijksproblemen of burenruzies. Bij traditionele bemiddeling komen de bemiddelaar en de partijen bij het conflict op één plaats bijeen. Dat kan op zich al een uitdaging zijn: De betrokken partijen willen niet altijd samen aan één tafel zitten. Dit is echter noodzakelijk om de basis te leggen voor een goede bemiddeling. Een andere uitdaging is de kern van het probleem te vinden. Waar gaat het geschil echt over? Mediators hebben verschillende technieken om daar achter te komen.

Soorten bemiddeling

Er zijn mediators die hun klanten graag tekeningen laat maken, stokjes, wolkjes, kleuterschool motiefjes. De partijen bij het conflict kunnen deze dan gebruiken om uit te leggen waar het probleem ligt.

Naast de klassieke bemiddeling bestaat er ook de zogenaamde pendelbemiddeling. In dit geval probeert de bemiddelaar gewoonlijk een geschil telefonisch op te lossen. Hij of zij spreekt beurtelings met de disputanten en fungeert praktisch als spreekbuis, zodat de twee niet rechtstreeks met elkaar spreken. Dit maakt de bemiddeling er echter zeker niet gemakkelijker op.

Bemiddeling wordt op zeer uiteenlopende gebieden toegepast. Sommige bemiddelaars werken ook op vrijwillige basis, bijvoorbeeld bij conflicten tussen leerlingen en leraren. Voor geschillen tussen ondernemingen daarentegen kan het honorarium van een bemiddelaar 150 tot 250 euro per sessie bedragen – vergelijkbaar met dat van een advocaat. Daarnaast zijn er kosten voor zalen, reizen, voorbereiding en follow-up.

Mediator: geen beschermde beroepstitel

Mediators zijn vaak loopbaanwisselaars die reeds ervaring hebben in een ander beroep. Ze komen uit de psychologie of het onderwijs. Er zijn ook veel advocaten. De beroepstitel mediator is niet beschermd. In theorie kan iedereen een opleiding tot mediator volgen en kan iedereen een dergelijke opleiding aanbieden. Er zijn verschillende aanbieders die verschillen in prijs en omvang van de opleiding.

Wat zijn de voordelen van bemiddeling ten opzichte van gerechtelijke procedures?

– Het conflict wordt niet gedwongen in het strikte keurslijf van het juridische denken over vorderingen. Veeleer worden ook persoonlijke gevoeligheden gehoord, die in vele gevallen de eigenlijke oorzaak van het juridisch geschil zijn.

– Een vonnis verdeelt de partijen bij het geschil in winnaars en verliezers. Bij bemiddeling winnen beide partijen.

– In een rechtszaak wordt de beslissing over het conflict in handen van vreemden gelegd. Bij bemiddeling blijven de partijen bij het conflict zeggenschap houden over het verloop van de procedure en de beslissing.

– In de regel kunnen bemiddelingsprocedures veel sneller en kosteneffectiever worden gevoerd dan gerechtelijke procedures, zelfs indien er advocaten bij betrokken zijn.

De teugels van de actie in eigen handen houden.

Dit betekent dat de partijen bij het conflict samen beslissen wanneer met de bemiddeling wordt begonnen en wat er naar voren moet worden gebracht om een oplossing te vinden. De partijen brengen zichzelf in de onderhandelingen en laten de presentatie, de onderhandelingen en het resultaat niet aan derden over. Zij weten zelf het best wat goed voor hen is en met welke (verborgen) aspecten/belangen/behoeften die verder gaan dan de genoemde posities rekening moet worden gehouden om tot een voor iedereen eerlijk resultaat te komen. De mediator ondersteunt hen daarbij door methoden en technieken te gebruiken die passen bij het conflict.