Mathmatch
Image default
Verbouwen

Waarom een veiligheidsinformatieblad aanvragen?

Elk bedrijf dat werkt met schadelijke stoffen moet rekening houden met alle risico’s die hierbij komen kijken. Om precies te weten wat alle mogelijke risico’s en gevaren zijn is het veiligheidsinformatieblad (VIB) opgesteld. In het veiligheidsinformatieblad vindt u alle informatie over producteigenschappen, deze informatie wordt veel gebruikt. Alles wat betrekking heeft tot omgaan met gevaarlijke stoffen staat hierin omschreven.

 

Wat is het doel van een veiligheidsinformatieblad?

Het belangrijkste doel van het veiligheidsinformatieblad is om met gevaarlijke stoffen om te kunnen gaan op een veilige manier. Wanneer u gevaarlijke stoffen gebruikt, wilt u weten wat de gezondheidsrisico’s zijn, welke effecten de stof kan hebben op mens en milieu en met welke risico’s u rekening kunt houden. Hiervoor is de REACH-verordening gemaakt. REACH bepaalt dat bedrijven risico’s moeten identificeren op basis van de aard en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Klanten moeten aanbevelingen krijgen over hoe zij het beste hun gezondheid en veiligheid kunnen beschermen.

 

Het veiligheidsinformatieblad is alleen voor professioneel gebruik en is niet geschikt voor particulieren. Het VIB-systeem is specifiek voor de EU en opgenomen in REACH en vertegenwoordigt de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën.

 

Andere waarschuwen met VIB

Een VIB heeft als belangrijkste functie om de ontvanger op de hoogte te stellen. De ontvanger kan het veiligheidsinformatieblad gebruiken om mensen te waarschuwen die gevaarlijke stoffen moeten gebruiken, zodat ze de juiste maatregelen kunnen nemen ter bescherming van hun gezondheid en het milieu. Wilt u een milieuvergunningen aanvragen of bent u bezig met het maken van een rampenplannen? Dan zou een VIB een belangrijke rol kunnen spelen.

https://www.devibfabriek.nl/veiligheidsinformatiebladen-opstellen/