Mathmatch
Image default
Bedrijven

Wat is het belang van financieel management?

Financieel management is een van de belangrijkste aspecten in het bedrijfsleven. Om een succesvolle onderneming op te starten of zelfs te leiden, heb je een uitstekende kennis van financieel management nodig. Wat is deze vorm van management precies en waarom is het belangrijk? Lees verder om meer te weten te komen.

Wat is financieel management?

Financieel management heeft betrekking op de strategische planning, organisatie, sturing en controle van financiële ondernemingen in een organisatie of instelling. Het omvat ook de toepassing van managementprincipes op de financiële activa van een organisatie, terwijl het ook een belangrijke rol speelt in het fiscaal beheer. Kijk eens naar de betrokken doelstellingen:

 • Het in stand houden van voldoende aanvoer van middelen voor de organisatie;
 • Ervoor zorgen dat de aandeelhouders van de organisatie een goed rendement op hun investering krijgen;
 • Optimaal en efficiënt gebruik van middelen;
 • Creëren van reële en veilige investeringsmogelijkheden om in te investeren.

Soorten elementen binnen financieel management

Financiële planning

Dit is het proces van het berekenen van de hoeveelheid kapitaal die een organisatie nodig heeft en vervolgens het bepalen van de toewijzing daarvan. Een financieel plan omvat bepaalde hoofddoelstellingen, te weten:

 • Het bepalen van de hoeveelheid benodigd kapitaal;
 • Het bepalen van de kapitaalorganisatie en -structuur;
 • Vaststelling van het financiële beleid en de financiële voorschriften van de organisatie.

Financiële controle

Dit is een van de belangrijkste activiteiten in het financieel beheer. De belangrijkste rol ervan is te beoordelen of een organisatie al dan niet aan haar doelstellingen voldoet. Financiële controle beantwoordt de volgende vragen:

 • Worden de activa van de organisatie op competente wijze gebruikt?
 • Zijn de activa van de organisatie veilig?
 • Handelt het management in het beste financiële belang van de organisatie en de belangrijkste belanghebbenden?

Financiële besluitvorming

Dit betreft investeringen en financiering met betrekking tot de organisatie. Deze afdeling neemt beslissingen over hoe de organisatie financiële middelen moet verwerven, of zij nieuwe aandelen moet verkopen, of hoe de winst moet worden verdeeld.

De afdeling financieel beheer van elke onderneming wordt geleid door een financieel manager. Deze afdeling heeft talrijke taken, zoals bijvoorbeeld:

Het berekenen van het benodigde kapitaal

De financieel manager moet berekenen hoeveel geld een organisatie nodig heeft. Dit hangt af van het beleid van de onderneming met betrekking tot de verwachte uitgaven en winsten. Het benodigde bedrag moet zo worden geraamd dat de winstcapaciteit van de organisatie toeneemt.

Vorming van de kapitaalstructuur

Zodra het bedrag aan kapitaal dat de onderneming nodig heeft is geraamd, moet een kapitaalstructuur worden gevormd. Dit omvat een schuld-kapitaalanalyse op korte en lange termijn. Dit hangt af van de hoeveelheid kapitaal die de onderneming bezit, en van het bedrag dat via externe bronnen moet worden aangetrokken.

Investeren van het kapitaal

Elke organisatie of onderneming moet geld investeren om meer kapitaal aan te trekken en regelmatig rendement te behalen. Daarom moet de financieel manager de middelen van de organisatie investeren in veilige en winstgevende ondernemingen.

Bestemming van de winst

Zodra de organisatie een goed bedrag aan nettowinst heeft behaald, is het de taak van de financieel manager om dit efficiënt te verdelen. Dit kan inhouden dat een deel van de nettowinst wordt gereserveerd voor onvoorziene uitgaven, innovatie of expansie, terwijl een ander deel van de winst kan worden gebruikt om dividenden uit te keren aan de aandeelhouders.

Effectief beheer van geld

Deze afdeling is ook verantwoordelijk voor het effectief beheren van het geld van de onderneming. Geld is nodig voor verschillende doeleinden in het bedrijf, zoals de betaling van salarissen en rekeningen, het onderhouden van voorraden, het voldoen aan verplichtingen, en de aankoop van materialen of apparatuur.

Financiële controle

De financieel manager moet niet alleen plannen, organiseren en middelen verkrijgen, maar hij moet ook de financiën van het bedrijf op korte en lange termijn controleren en analyseren. Dit kan worden gedaan met behulp van financiële instrumenten zoals financiële prognoses, ratio-analyse, risicobeheer, en winst- en kostenbeheersing.

Waarom is financieel management belangrijk?

Deze vorm van management is om verschillende redenen belangrijk. Kijk eens naar een aantal van deze redenen:

 • Helpt organisaties bij de financiële planning;
 • Helpt organisaties bij het plannen en verwerven van fondsen;
 • Helpt organisaties bij het effectief gebruiken en toewijzen van de ontvangen of verworven middelen;
 • Ondersteunt organisaties bij het nemen van cruciale financiële beslissingen;
 • Helpt bij het verbeteren van de winstgevendheid van organisaties;
 • Verhoogt de totale waarde van de bedrijven of organisaties;
 • Zorgt voor economische stabiliteit.