Mathmatch
Image default
Dienstverlening

Een keurmeester moet hijsmiddelen keuren

Regelmatige controles en identificatie van hijs- en hefgereedschap staat in Nederland omschreven in de Arbowet, dit gebeurt in Nederland door een keurmeester. Deze wet op de veiligheid en de gezondheid op het werk bepaalt dat hijs- en hefwerktuigen regelmatig door een bevoegd persoon moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat zij in goede staat en conditie verkeren.

3 Verschillende soorten inspecties al dan niet door de keurmeester uitgevoerd

De keurmeester is een bevoegd persoon die o.a. jaarlijks diverse hijsmiddelen inspecteert. Daarnaast zal er door een keurmeester regelmatig onderzoek én inspectie plaatsvinden. De gebruiker inspecteert diverse hijsmiddelen telkens voor gebruik.

1. Inspectie (jaarlijks) door een bevoegd persoon

In de regel moet een takel ten minste eenmaal per jaar door een bevoegd persoon worden geïnspecteerd. Afhankelijk van het gebruik kan het nodig zijn vaker per jaar een inspectie door een bevoegd persoon te laten uitvoeren. De inspectie is voorbehouden aan specialisten die speciaal voor dit doel zijn opgeleid. Er zijn altijd risico’s verbonden aan het werken met hefwerktuigen. Daarom is het belangrijk dat de jaarlijkse inspectie naar behoren wordt uitgevoerd.

Je voldoet aan de wettelijke voorschriften als je de takel laat keuren door gecertificeerde deskundigen. Deze deskundigen zijn gecertificeerd door onafhankelijke instanties.

2. Onderzoek en inspectie door een bevoegd persoon

Bepaalde hijswerktuigen kunnen alleen worden gekeurd nadat zij volledig zijn gedemonteerd. Om er zeker van te zijn dat dit soort hijswerktuigen ook na inspectie weer goed functioneren, moeten ze worden getest en gecontroleerd. Hiervoor wordt een gecertificeerde testbank gebruikt.

Om diverse redenen kan een (visuele) inspectie slechts in beperkte mate een veilige werking garanderen. Voor al deze situaties voeren deskundigen aanvullende controles en tests uit.

3. Inspectie door de gebruiker

Dagelijks gebruik van bijvoorbeeld de takel kan slijtage en schade veroorzaken. Een jaarlijkse keuring door een keurmeester betekent echter niet dat de laadlift een heel jaar veilig kan worden gebruikt. Door het gebruik kan een reeds goed bevonden en gekeurde lift na verloop van tijd zodanig verslechteren dat een veilig gebruik niet langer gewaarborgd kan worden. Daarom is het belangrijk dat de gebruiker de takel altijd bekijkt en vaststelt of hij nog aan alle gestelde eisen voldoet.

Verslaglegging en rapport

De inspecties, tests en controles worden door de deskundigen in een verslag vastgelegd. Het resultaat kan worden gevonden op een certificaat of in een afzonderlijk keuringsrapport.

Hijsmiddelen die niet geschikt worden bevonden, worden gemerkt (b.v. met een speciale sticker) en buiten gebruik gesteld door ze te vernietigen of weg te gooien.

Het kan ook zijn dat de hijsapparatuur nog kan worden gerepareerd. In dat geval wordt hij tijdelijk buiten dienst gesteld en dienovereenkomstig gemarkeerd.

Hefapparatuur die geschikt voor gebruik wordt bevonden, krijgt een passende badge en/of een jaarlijkse kleur. De keuringssticker of jaarkleur is gewoonlijk duidelijk zichtbaar op de takel of op een daartoe bestemd etiket.

 

De jaarlijkse kleur voor 2021 is groen, de jaarlijkse kleuren voor de komende jaren zijn als volgt:

 • Brown 2022
 • Blauw 2023
 • Geel 2024
 • Rood 2025
 • Grijs 2026
 • Groen 2027

Op elke takel moeten de volgende gegevens zijn aangebracht:

 • veilige werkbelasting in kg of ton
 • Serie- of typeaanduiding
 • Soort materiaal
 • Datum van laatste inspectie
 • CE-markering
 • Gegevens fabrikant
 • Jaar van vervaardiging

Bovendien kan het zijn dat er specifieke gegevens op vermeld staan die voor het betrokken type takel vereist zijn. In het geval van een platenklem is dit bijvoorbeeld de maximale dikte van het op te tillen materiaal.