Mathmatch
Image default
Woningen

Meerjarenonderhoudsplan het moet!

Een meerjarenonderhoudsplan is een rapport waarin duidelijk vermeld staat wanneer er welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn. Dit plan heeft betrekking op alle gemeenschappelijke zaken van de Vereniging van eigenaars, waaronder alles valt wat met het pand te maken heeft, van het dak tot een de deur van het  trappenhuis. Er zijn een aantal verplichte onderdelen die in het meerjarenonderhoudsplan, ook wel MOP genoemd moet staan. Het bouwdeel moet duidelijk erin vermeld staan. In dit bouwdeel staat vermeld over welk bouwdeel het desbetreffende onderhoud gaat (trappenhuis, regenpijp etc.). In de cyclus staat beschreven hoelang een bepaald bouwdeel mee kan gaan en wanneer er een mogelijk herstel of vervanging plaats moet vinden. Als laatste moeten alle kosten duidelijk beschreven staan. In het MOB (Meerjaren Onderhoud Begroting) staat vermeld wat alle kosten zijn van de vervangingen of herstel aan het complex. Dit meerjarenonderhoudsplan wordt in de meeste gevallen berekend voor de komende 25 jaar, waardoor er direct zekerheid is op het gebied van herstel en vervanging. Dit wordt gebaseerd op een visuele inspectie, die vooraf plaatsvindt door een extern bureau die hierin gespecialiseerd is. De voordelen hiervan zijn dat je altijd overzicht hebt van de grote en kleinere werkzaamheden, je kritisch kan kijken naar de uitvoering van het herstel of de vervangingsprocedure en er duidelijk contact plaatsvindt tussen de VVE en de aannemers waardoor fouten voorkomen kunnen worden. Er zijn wel een aantal verplichtingen door de Nederlandse regering gekoppeld aan de VVe. Zo moet er verplicht een reservefonds in stand gehouden worden. Er staat nergens beschreven hoe hoog dit fonds moet zijn maar er moet wel voldoende geld beschikbaar zijn voor al het noodzakelijke onderhoud. SInds 2006 is het verplicht om een MOP in bezit te hebben. Het is dus goed om na te gaan wat en wanneer iets herstelt moet worden aan het complex.

Voor meer info : klikt u hier

Gerelateerde artikelen

Investeren in onroerend goed weer in trek.

Vastgoed Roermond

Basisprincipes die zorgen voor snellere verkoop van je woning