Mathmatch
Image default
Zakelijk

KPI-dashboard

Zowel internationale bedrijven als MKB-bedrijven hebben ieder doelen die zij willen bereiken. Om deze doelen te behalen worden doelstellingen geformuleerd. Echter, een doelstelling gaat vaak over een langere periode, maar eigenlijk is het van belang om tussentijds al te meten hoe het bedrijf ervoor staat. Door gebruik te maken van KPI’s kan de voortgang gemeten worden. Een ideale manier om deze voortgang te analyseren is door middel van visualisaties. Deze zet je in een KPI-dashboard.

Wat zijn KPI’s?

KPI staat voor Key Performance Indicators. Ze kunnen gaan over omzet, aantal bezoekers op de website, aantal klachten, gemiddelde reactiesnelheid op e-mails en het aantal nieuwe klanten. Per doelstelling kies je gebruikelijk drie tot vijf KPI’s. Formuleer niet te veel KPI’s, het is namelijk van belang om overzicht te behouden. KPI’s zijn altijd SMART geformuleerd: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. KPI-dashboards helpen met het visualeren van de meetbaarheid. Een voorbeeld van een KPI is: 20 leads vanuit Google Ads per maand.  

Dashboarding

Dashboarding houdt in dat KPI’s worden gevisualiseerd in een dashboard. Hiervoor kan bijvoorbeeld Power BI worden gebruikt. Deze tool is tevens ideaal voor zowel beginners als experts, dus iedereen kan het gebruiken en begrijpen. Voor het maken van visualisaties zijn er cijfers nodig (gegevens). Deze kunnen vergaart worden uit Google Analytics, maar ook sociale media. Dit hangt maar net af van de KPI. Bij het maken van een dashboard is één ding erg belangrijk: het moet meteen duidelijk zijn. De visual moet in één oogopslag te begrijpen zijn. Zorgt daarnaast voor afwisseling. Maak niet alleen saaie staafdiagrammen.

Voordelen

Een KPI dashboard geeft snel inzicht in de voortgang van de doelstellingen. Wanneer de cijfers bijvoorbeeld niet positief zijn, kan er meteen ingegrepen worden. Tevens kan het gebruik van een KPI-dashboard interessant zijn voor een marketingbureau. U kunt namelijk met het dashboard gemakkelijk een KPI rapportage opstellen voor de klant.

https://dataanalytics.nl/kpi-dashboard/